Drzewo dorastające do 6-8m o pięknych wiechowych kwiatach długości do 30cm. Kwitnie w VII-VIII. Korona szerokostożkowa o szczegółnych walorach estetycznych w czasie kwitnienia. Odmiana rzadko spotykana w Polsce.