Korzenie sadzonych roślin należy przyciąć na 15-20 cm i pozostawić w wodzie przez kilka godzin. Z delikatnymi, cienkimi korzeniami obchodzimy się ostrożnie, by ich nie uszkodzić, gdyż są one niezbędne dla życia rośliny, to one zaczną najwcześniej pobierać wodę, a wraz z nią cenne składniki odżywcze z gleby.
Jeżeli po zakupie drzew lub krzewów nie mamy możliwości natychmiastowego sadzenia, należy pozostawiać je w wilgotnej ziemi w miejscu zacienionym. Przy samym sadzeniu należy pamiętać o tym, aby na rośliny nie padało ostre, bezpośrednie słońce – narażamy je wtedy na wysychanie.

Jeśli sadzenie odbywa się w słoneczny dzień, musimy roślinę odpowiednio przysłonić.

Korzenie należy przysypać urodzajną glebą po czym mocno ją docisnąć wokół rośliny, tak by umożliwia dopływ wody z głębszych warstw.