Przy sadzeniu należy wziąć pod uwagę wymagania glebowe i siedliskowe roślin, w przeciwnym razie po kilku latach rośliny te nie będą wyglądały estetycznie, gdyż brakowało im będzie podstawowych warunków do prawidłowego wzrostu i reprodukcji.

Gleba, w której zostaną posadzone rośliny powinna być oczyszczona ze wszelkich niepotrzebnych elementów, np. z pozostałości po pracach budowlanych, większych kamieni i innych zanieczyszczeń utrudniających posadzenie rośliny i pogarszających jej warunków do życia.

Należy również usunąć chwasty wieloletnie, takie jak ostrożeń (oset), mniszek i perz. Dobrym sposobem na pozbycie się uciążliwych chwastów jest opryskanie ich środkami chemicznymi na kilka miesięcy przed sadzeniem roślin. Środki te zniszczą chwasty wraz z ich podziemnymi częściami.

W przypadku, gdy gleba w ogrodzie jest urodzajna, nie ma potrzeby mieszania jej z torfem lub piaskiem, a wystarczy jedynie głębokie przekopanie, by umożliwić prawidłowe ukorzenienie się roślin.

Bardzo istotną kwestią jest też okres sadzenia roślin. Drzewa i krzewy, których liście opadają na zimę, należy sadzić wczesną wiosną lub jesienią. Pora jesienna jest w większości przypadków lepszym terminem, ze względu na dłuższy czas ukorzeniania się roślin. Wyższe temperatury, często występujące nawet wczesną wiosną, mogą mieć zły wpływ na młode drzewa i krzewy, których korzenie są jeszcze mało odporne na szybkie zmiany warunków atmosferycznych.

Drzewa i krzewy liściaste zimozielone oraz iglaste powinno się sadzić z bryła korzeniowa od końca sierpnia – po zakończeniu przyrostu, lub pod koniec kwietnia i w maju.