Jeden z najwartościowszych gatunków topoli o pięknym malowniczym pokroju. Osiąga wysokość 10-15 m. Na wiosnę bardzo wcześnie rozwiją się liście. Doskonale rośnie nawet na suchych, piaszczystych glebach. Odznacza się bardzo szybkim wzrostem, szczególnie w młodości. Nie wyrasta jednak wysoko i nadaje się na szpalery swobonie rosnące. Dobrze też znosi przycinanie. Stosowana często w zieleni miejskiej jako drzewo osłonowe od ruchliwych ulic.