Początkowo kulista, potem piramidalna forma, powoli rosnąca. Osiągająca w wieku 10 lat ok. 1 m wys. i podobą szerokość. Pędy krótkie, sztywne. Igły intensywnie zielone, długie, bardzo gęsto osadzone, zebrane po dwie. Wymagania glebowe i wilgotnościowe bardzo małe.


Inne z rodziny: